Qigong

Der findes mange Qigong systemer i dag, Yi Jin Jing 易筋经 er et af de ældste der kan dokumenteres i gamle skrifter. Vi ved ikke præcist af hvem eller hvornår det blev skabt, men det er uden tvivl flere hundrede år gammelt.
Yi Jin Jing har været trænet af munke, og er især kendt fra det berømte Shaolin kloster. Men bevægelserne har tydeligvis rod i det allerældste Qigong, Dao Yin, som man har dokumentation for fandtes allerede for 2200 år siden.

Qigong er god træning for muskler og led, men det er ikke blot en form for gymnastik.
I Qigong er princippet, at der hvor ens opmærksomhed og intention går hen, der samles kroppens indre energi. Ligesom i akupunktur, hvor energien samles der hvor nålene sættes i, og den energi gør noget godt for både krop og sind.
Derfor er det vigtigste ved Qigong ikke bevægelserne, men ens intention og koncentration.

Vejrtrækningen er vigtig i Qigong, for den er nært forbundet til den mest primitive del af vores nervesystem, den der sørger for vores overlevelse. Men den del af nervesystemet kan vi ikke styre bevidst, og hvis det stresser op på grund af arbejde, negative nyheder og traumer, kan det modarbejde os i stedet for at være til gavn. Bevidst vejrtrækning kan få nervesystemet i ro.

Traditionel Qigong kan give både en dejlig følelse af ro, men også mere energi i hverdagen.

Du kan læse mere på Facebook